Další služby

Kromě sportovních prohlídek můžeme nabídnout další vyšetření

Vyšetření srdce ultrazvukem - Echokardiografie

Základní i specializované vyšetření sportovce lze rozšířit o vyšetření srdce ultrazvukem. Pomocí tohoto specializovaného vyšetření dokáže lékař posoudit nejen anatomii srdce ale i jeho funkci. Při echokardiografii lékař sleduje srdce při jeho činnosti v reálném čase, může posoudit, jaký objem krve je srdcem vypuzován, změřit, jak rychle krev proudí jednotlivými úseky a zkontrolovat, jestli se dobře ...

více informací

Potvrzení pro uchazeče o studium na VŠ

Zajištění preventivní prohlídky sportovním lékařem pro budoucí studenty vysokých škol se zaměřením na sport, tělesnou výchovu, sportovní management apod. (např. FTVS, pedagogické fakulty ...)

více informací

Analýza těla

Co je to přístroj InBody? Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla – tzv. analyzátor. Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, jelikož trvá okolo 30-ti sekund. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit jsou osoby s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 6 – 99 let. Co všechno mohu zjistit analýzou složení ...

více informací

Laktátový test

Jedná se o nejčastěji využívaný test ke stanovní hranic mezi aerobním a anaerobním pásmem zátěže. Výstupem testu je určení křivky závislosti hladiny laktátu a tepové frekvence na zátěži. Na křivce lze potom odečíst dva základní zlomy. Prvním zlomem je takzvaný aerobní a druhým anaerobní práh. Aerobní práh určuje tepovou frekvenci, která odpovídá přechodu mezi převážně aerobním metabolismem bez ...

více informací

Sportovní fyzioterapie

Poskytuje komplexní služby v oboru fyzioterapie (léčebné rehabilitace),se zaměřením na kvalifikovaný přístup v diagnostice,léčbě a regeneraci pohybového aparátu nejen pro vrcholové a rekreační sportovce,ale pro všechny kdo mají potíže a chtějí je rychle a účinně řešit.Přijďte se poradit a vyléčit do nového,moderně vybaveného centra sportovní medicíny. S čím Vám můžeme pomoci: ...

více informací

Genetický test sportovních dispozic

Ve spolupráci s firmou Genexone jsme pro Vás připravili nabídku genetického vyšetření sportovních dispozic. Genetika vám napoví, k jakému druhu sportu máte předpoklady. Váš sportovní rozvoj a fyzické možnosti jsou do značné míry podřízeny Vaší genetické výbavě. Tento test rychle, bezbolestně a relativně levně odhalí Vaše vytrvalostní nebo rychlostní dispozice. Základem testu je vyšetření genu ACTN3. ...

více informací

Maximální spiroergometrický test – test V02max

Tento test zjišťuje maximální spotřebu kyslíku. Parametry tohoto testu vypovídají o výkonnosti kardiovaskulárního systému a oxidativní kapacitě kosterního svalstva. Tyto parametry jsou důležité zvláště pro posouzení vytrvalostních dispozic sportovce. Maximální spotřeba kyslíku ukazuje na schopnost organismu přijmout kyslík, transportovat jej ke svalům a schopnost tento kyslík v nich využít. Hodnota ...

více informací

Výskoková ergometrie

Jedná se o poměrně jednoduché a svým způsobem i zábavné vyšetření. Spočívá ve skákání na speciální diagnostické desce podle daných pravidel. Při tomto testu vykonává vyšetřovaný opakované výskoky po dobu 10 sekund s maximální frekvencí s rukama fixovanými v bocích. Testovaný má skákat tak, aby byl co nejkratší dobu na zemi a co nejdelší dobu ve vzduchu. Deska umožňuje měření doby letu, dobu kontaktu ...

více informací

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty

prohlídka dle lékařského řádu Autoklubu České republiky ( AČR ) Odkaz: www.autoklub.cz/text/69-narodni-sportovni-rady.html

více informací

Maximální spiroergometrický a laktátový test

Kombinace maximálního spiroergometrického a laktátového testu - vhodné pro cyklisty Maximální spiroergometrický test Laktátový test

více informací