Další služby

Kromě sportovních prohlídek můžeme nabídnout další vyšetření

Vyšetření srdce ultrazvukem - Echokardiografie

Základní i specializované vyšetření sportovce lze rozšířit o vyšetření srdce ultrazvukem. Pomocí tohoto specializovaného vyšetření dokáže lékař posoudit nejen anatomii srdce ale i jeho funkci. Při echokardiografii lékař sleduje srdce při jeho činnosti v reálném čase, může posoudit, jaký objem krve je srdcem vypuzován, změřit, jak rychle krev proudí jednotlivými úseky a zkontrolovat, jestli se dobře ...

více informací

Potvrzení pro uchazeče o studium na VŠ

Zajištění preventivní prohlídky sportovním lékařem pro budoucí studenty vysokých škol se zaměřením na sport, tělesnou výchovu, sportovní management apod. (např. FTVS, pedagogické fakulty ...)

více informací

Analýza těla

Co je to přístroj InBody? Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla – tzv. analyzátor. Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, jelikož trvá okolo 30-ti sekund. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit jsou osoby s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 6 – 99 let. Co všechno mohu zjistit analýzou složení ...

více informací

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty

prohlídka dle lékařského řádu Autoklubu České republiky ( AČR ) Odkaz: www.autoklub.cz/text/69-narodni-sportovni-rady.html

více informací