Vyšetření srdce ultrazvukem - Echokardiografie

Podrobné informace o vyšetření

Základní i specializované vyšetření sportovce lze rozšířit o vyšetření srdce ultrazvukem. Pomocí tohoto specializovaného vyšetření dokáže lékař posoudit nejen anatomii srdce ale i jeho funkci. Při echokardiografii lékař sleduje srdce při jeho činnosti v reálném čase, může posoudit, jaký objem krve je srdcem vypuzován, změřit, jak rychle krev proudí jednotlivými úseky a zkontrolovat, jestli se dobře uzavírají a otevírají srdeční chlopně.

Toto vyšetření je zcela nebolestivé a nevystavuje pacienta žádnému riziku. Patří proto k základní vyšetřovací metodě při podezření na onemocnění srdce. U sportovců je důležité v prevenci a odhalení nejčastějších srdečních abnormalit, které mohou vést k náhlému úmrtí pří sportování.

Vybíráme z dalších vyšetření..

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty
prohlídka dle lékařského řádu Autoklubu České republiky ( AČR ) Odkaz: ...

Laktátový test
Jedná se o nejčastěji využívaný test ke stanovní hranic mezi aerobním a anaerobním pásmem zátěže. Výstupem ...

Analýza těla
Co je to přístroj InBody? Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu ...

Maximální spiroergometrický test – test V02max
Tento test zjišťuje maximální spotřebu kyslíku. Parametry tohoto testu vypovídají o výkonnosti kardiovaskulárního ...

Testování sprintu a síly
V současné době tento test neprováníme. Testování sprintu a síly (anaerobní kapacita , Wingate test) Jedná ...