Kombinovaný spiroergometrický a laktátový test

 90 min.

Podrobné informace o vyšetření

Jedná se o laktátový test + stanovení VO2 max.

Vybíráme z dalších vyšetření..

Testování sprintu a síly
V současné době tento test neprováníme. Testování sprintu a síly (anaerobní kapacita , Wingate test) Jedná ...

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty
prohlídka dle lékařského řádu Autoklubu České republiky ( AČR ) Odkaz: ...

Potvrzení pro uchazeče o studium na VŠ
Zajištění preventivní prohlídky sportovním lékařem pro budoucí studenty vysokých škol se zaměřením na ...

Genetický test sportovních dispozic
Ve spolupráci s firmou Genexone jsme pro Vás připravili nabídku genetického vyšetření sportovních dispozic. ...

Krevní testy
Sportovcům nabízíme vyšetření krve: Na, K,Cl, Ca, P, Mg, Fe, Močovina, Kreatinin, Kyselina močová, ...