Maximální spiroergometrický test – test V02max

 90 min.

Podrobné informace o vyšetření

Tento test zjišťuje maximální spotřebu kyslíku. Parametry tohoto testu vypovídají o výkonnosti kardiovaskulárního systému a oxidativní kapacitě kosterního svalstva. Tyto parametry jsou důležité zvláště pro posouzení vytrvalostních dispozic sportovce. Maximální spotřeba kyslíku ukazuje na schopnost organismu přijmout kyslík, transportovat jej ke svalům a schopnost tento kyslík v nich využít. Hodnota je udávána v ml/kg/min. Maximální spotřeba kyslíku je dána do jisté míry z velké části geneticky. Přesto lze její hodnotu tréninkem ovlivnit a zvýšit. V literatuře se uvádí až o 20-25%. Čím vyšší jsou hodnoty , tím lepší je vytrvalostní trénovanost sportovce i jeho předpoklady pro vytrvalostní trénink. Test je možno provést na kole nebo na běhátku. Pří testování na běhátku jsou potom absolutní hodnoty až o 10 % vyšší než na ergometru. Běžné hodnoty u mužů jsou kolem 45 ml/kg/min u žen o něco méně 35 ml/kg/min. U špičkových sportovců tyto hodnoty dosahují hodnot až 80 ml/kg/min a u žen 70 ml/kg/min. Lze stanovit při vyšetření takzvaný ventilační anaerobní práh. Úroveň výkonu na tomto prahu činí v závislosti na typu sportu a charakteru tréninku cca 60 až 85% V02 max. Tento test je kratší než láktátový test a trvá maximálně 12-15 minut, bez nutné přípravy sportovce.)

Vybíráme z dalších vyšetření..

Testování sprintu a síly
V současné době tento test neprováníme. Testování sprintu a síly (anaerobní kapacita , Wingate test) Jedná ...

Genetický test sportovních dispozic
Ve spolupráci s firmou Genexone jsme pro Vás připravili nabídku genetického vyšetření sportovních dispozic. ...

Krevní testy
Sportovcům nabízíme vyšetření krve: Na, K,Cl, Ca, P, Mg, Fe, Močovina, Kreatinin, Kyselina močová, ...

Laktátový test
Jedná se o nejčastěji využívaný test ke stanovní hranic mezi aerobním a anaerobním pásmem zátěže. Výstupem ...

Vyšetření srdce ultrazvukem - Echokardiografie
Základní i specializované vyšetření sportovce lze rozšířit o vyšetření srdce ultrazvukem. Pomocí tohoto ...