Potvrzení pro uchazeče o studium na VŠ

Podrobné informace o vyšetření

Zajištění preventivní prohlídky sportovním lékařem pro budoucí studenty vysokých škol se zaměřením na sport, tělesnou výchovu, sportovní management apod. (např. FTVS, pedagogické fakulty ...)

Vybíráme z dalších vyšetření..

Laktátový test
Jedná se o nejčastěji využívaný test ke stanovní hranic mezi aerobním a anaerobním pásmem zátěže. Výstupem ...

Krevní testy
Sportovcům nabízíme vyšetření krve: Na, K,Cl, Ca, P, Mg, Fe, Močovina, Kreatinin, Kyselina močová, ...

Sportovní fyzioterapie
Poskytuje komplexní služby v oboru fyzioterapie (léčebné rehabilitace),se zaměřením na kvalifikovaný ...

Analýza těla
Co je to přístroj InBody? Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu ...

Maximální spiroergometrický test – test V02max
Tento test zjišťuje maximální spotřebu kyslíku. Parametry tohoto testu vypovídají o výkonnosti kardiovaskulárního ...