Sportovní fyzioterapie

Poskytuje komplexní služby v oboru fyzioterapie (léčebné rehabilitace),se zaměřením na kvalifikovaný přístup v diagnostice,léčbě a regeneraci pohybového aparátu nejen pro vrcholové a rekreační sportovce,ale pro všechny kdo mají potíže a chtějí je rychle a účinně řešit.Přijďte se poradit a vyléčit do nového,moderně vybaveného centra sportovní medicíny.

S čím Vám můžeme pomoci:

 • bolesti pohybového aparátu (bolesti zad, krční páteře, kloubů, končetin atd.)
 • svalové dysbalance, vadné držení těla, skoliozy
 • koordinační poruchy
 • bolesti hlavy
 • přidružené stresové bolesti
 • degenerativní onemocnění páteře a kloubů
 • artrózy velkých a malých kloubů
 • poúrazové stavy (rekonvalescence, prevence komplikací)
 • stavy před a po operačních výkonech (artroskopie, náhrady kloubů,operace srdce…)
 • neurologická onemocnění (akutní a chronické bolesti zad,výhřezy plotének, stavy po CMP, obrna periferních nervů, roztroušená skleróza,paraplegie, Parkinsonovo onemocnění atd.)
 • otoky končetin
 • nožní vady
 • a další indikace

Po odborném vyšetření stanovíme přetěžované svalové skupiny s ohledem na typ pohybové aktivity a tréninkového procesu a sestavíme vhodný kompenzační program.Dále zjistíme příčinu Vašich problému a stanovíme účinný individuální terapeutický plán. V terapii využíváme a kombinujeme tyto metody a přístupy:

 • Cílené kineziologické vyšetření (analýza pohybových stereotypů atd.)
 • Senzomotorické cvičení s pomůckami (overball, velký míč, labilní plochy, pružné tahy - Thera-band, Propriofoot,Flowin atd.)
 • Trénink svalů pánevního dna u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence
 • Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů
 • Postizometrická relaxace a techniky měkkých tkání
 • Posturální terapie na bázi motorického vývoje
 • Klappovo lezení a Kvadrupedální lokomoce
 • Principy metody Brunkow
 • Kineziotaping
 • Metoda aktivní segmentální centrace
 • Přístrojová lymfodrenáž
 • Manuální lymfodrenáž
 • Klasická masáž
 • Sportovní masáž
 • Reflexní masáž(šíjová,zádová sestava)
 • Využití baněk(baňková masáž)
 • Synergická reflexní terapie
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • SM-Systém
 • Míčková facilitace