Výkonnostní testy

Posouzení aktuální tělesné kondice a výkonnosti

Tyto testy slouží k posouzení aktuální tělesné kondice a výkonnosti. Některé z testů jsou již součástí základní nebo specializované sportovní prohlídky. Testy je možné absolvovat i samostatně bez dalších procedur. S volbou a výběrem vhodného testu Vám rádi pomůžeme, kontaktujte nás.V současnosti provádíme na našem pracovišti tyto typy testů :

  • Spiroergometrie - test V02 max. /více/
  • Laktátový test - prahový test /více/
  • Kombinovaný maximální spiroergometrcký a laktátový test /více/
  • Výskoková ergometrie /více/
  • Wingate test /připravujeme/