Výkonnostní testy

Posouzení aktuální tělesné kondice a výkonnosti

Tyto testy slouží k posouzení aktuální tělesné kondice a výkonnosti. Některé z testů jsou již součástí základní nebo specializované sportovní prohlídky. Testy je možné absolvovat i samostatně bez dalších procedur. S volbou a výběrem vhodného testu Vám rádi pomůžeme, kontaktujte nás.

Důležité upozornění - Pevná osa
V letošním roce jsme upravili náš ergometr Cyclus! K dispozici je možnost testování i na kolech i s pevnou osou. Pokud budete požadovat testování na vlastním kole hlaste prosím při objednání typ uchycení kol.
Upřesněte, zda-li používáte takzvaný rychloupínák či pevné osy k uchycení kol .V současnosti provádíme na našem pracovišti tyto typy testů :

Laktátový test

 90 min.

Jedná se o nejčastěji využívaný test ke stanovní hranic mezi aerobním a anaerobním pásmem zátěže. Výstupem testu je určení křivky závislosti hladiny laktátu a tepové frekvence na zátěži. Na křivce lze potom odečíst dva základní zlomy. Prvním zlomem je takzvaný aerobní a druhým anaerobní práh. Aerobní práh určuje tepovou frekvenci, která odpovídá přechodu mezi převážně aerobním metabolismem bez ...

více informací