Sportující děti

Na našem pracovišti vyšetřujeme děti od 10 let, zde je jasnou volbou základní sportovní vyšetření. Děti se nemusí obávat žádné bolestivé procedury. Pro ambicioznější rodiče je možno doplnit genetické vyšetření sportovních dispozic ve spolupráci s firmou Genexone s.r.o. Pro výkonnostní mladé sportovce nabízíme i provedení specializovaného vyšetření dle požadavku rodičů nebo trenéra ( například echokardiografické vyšetření k vyloučení vrozené srdeční vady, spiroergometrii , výskokovou ergometrii, blíže odkazujeme na naši nabídku.

Objednat se na vyšetření můžete:

  • Telefonicky na číslech: +420 573 332 626 nebo +420 739 055 143
  • Osobně u nás v ordinaci v Kroměříži
  • Online prostřednictvím formuláře

Vybíráme z nabídky vyšetření..

Vyšetření srdce ultrazvukem - Echokardiografie
Základní i specializované vyšetření sportovce lze rozšířit o vyšetření srdce ultrazvukem. Pomocí tohoto ...

Potvrzení pro uchazeče o studium na VŠ
Zajištění preventivní prohlídky sportovním lékařem pro budoucí studenty vysokých škol se zaměřením na ...

Analýza těla
Co je to přístroj InBody? Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu ...

Laktátový test
Jedná se o nejčastěji využívaný test ke stanovní hranic mezi aerobním a anaerobním pásmem zátěže. Výstupem ...

Krevní testy
Sportovcům nabízíme vyšetření krve: Na, K,Cl, Ca, P, Mg, Fe, Močovina, Kreatinin, Kyselina močová, ...